Để có cơ sở đánh giá cụ thể về tình hình cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản hiện nay, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo một số nội dung cho vay thuộc lĩnh vực này và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước trong ngày 21/11/2008.

Các tổ chức tín dụng phải thống kê đầy đủ tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư bất động sản đang dở dang đến ngày 31/10/2008 và tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản tháng 10/2008.

Các tổ chức này cũng phải đánh giá về rủi ro khoản cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản hiện nay và các giải pháp trong thời gian tới; dự kiến tỷ lệ nợ xấu đến ngày 31/12/2008 và 6 tháng đầu năm 2009.

Báo cáo tình hình cho vay đối với các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản đang dở dang của tổ chức tín dụng được phân loại theo nhu cầu vốn vay và thực hiện theo từng dự án theo các chỉ tiêu như tên khách hàng vay vốn, địa điểm thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư của dự án, số vốn ngân hàng thương mại cam kết cho vay, số tiền đã giải ngân, số tiền chưa giải ngân, lý do chưa giải ngân.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản đến nay là khoảng 61.000 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Đến cuối tháng 10/2008, còn 151 dự án bất động sản dở dang, trên tổng số 14.388 tỷ đồng cho vay, đã giải ngân 9.320 tỷ đồng, còn 5.068 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Hiện nay, các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục giải ngân theo tiến độ và tiếp tục cho vay các dự án đầu tư bất động sản khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn./.

(TTXVN)