Ngày 13/9, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã đến làm việc, kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Nội vụ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa đạo đức công vụ tại các cơ quan hành chính các cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa đạo đức công vụ tại các cấp ngành trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng lập Tổ kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của các thành viên.

Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành ba cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại bốn sở, hai Ủy ban Nhân dân huyện; chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành bốn cuộc thanh tra, 71 cuộc kiểm tra rà soát hồ sơ và các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại 34/34 cơ quan, đơn vị; yêu cầu cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với tám trường hợp do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; hủy quyết định điều động một viên chức giáo dục; sửa đổi Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho hai công chức đến thời điểm nghỉ hưu…

Tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập vào lao động hợp đồng.

[Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công vụ tại 3 bộ]

So với năm 2015, đến nay tỉnh đã giảm 206 công chức; giảm 1.302 người làm việc; giảm được 17 lao động hợp đồng.

Tỉnh Cao Bằng thực hiện tinh giản biên chế cho 771 người, kinh phí thực hiện là 72 tỷ đồng; thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm tại 34/34 cơ quan tổ chức hành chính cấp tỉnh; 833/833 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay tỉnh Cao Bằng đã giảm được 32 phòng chuyên môn của các sở, ban ngành, bảy chi cục, 56 phòng thuộc chi cục; giảm 144 vị trí lãnh đạo cấp phòng; giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể bốn đơn vị sự nghiệp công lập không hiệu quả; giảm 474 vị trí cấp trưởng, cấp phó.

Hiện, đang tiếp tục sáp nhập ba Ban quản lý dự án về xây dựng, giao thông, nông nghiệp; đã rà soát, giải thể, hợp nhất 41 ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập và đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Sau sắp xếp, tỉnh còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm ba đơn vị) và 161 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 38 đơn vị).

Về sắp xếp, kiện toàn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố, đã giảm được 15.783 người, ước giảm chi khoảng 34,5 tỷ đồng/năm; sáp nhập 1.870 xóm, tổ dân phố để thành lập 845 xóm tổ dân phố mới, giảm 1.025 xóm, tổ dân phó, ước giảm chi 63 tỷ đồng/năm.

Tỉnh Cao Bằng đề nghị Trung ương xem xét, bổ sung hệ thống các văn bản pháp lý và văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ, thống nhất các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, đơn vị trực thuộc sở, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức.

Với các địa phương kinh tế-xã hội khó khăn, cho phép giảm dưới 10% số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập; kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã dôi dư; phân cấp cho địa phương xác định đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên khi tuyển dụng công chức, viên chức; cho phép địa phương ký hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao tỉnh Cao Bằng thực hiện khá hiệu quả các hoạt động công vụ, tuy vậy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Để làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ; chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan cần tiếp tục rà soát Đề án vị trí việc làm để làm căn cứ cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục thực hiện việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện khi có hướng dẫn của Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, vận dụng tối đa cơ chế chính sách để giải quyết quyền lợi cho các công dân có khiếu kiện kéo dài, tránh để trở thành điểm nóng.

Về các kiến nghị của tỉnh, các thành viên tổ công tác sẽ có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Tỉnh Cao Bằng giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh báo cáo gửi Tổ công tác để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Quốc Đạt (TTXVN/Vietnam+)