Toa dam danh gia vai tro cua kinh te tu nhan voi nen kinh te Viet Nam hinh anh 1Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để phục vụ cho việc biên tập dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiều 28/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế" với đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và một số doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ đây là tọa đàm quan trọng để tăng cường tổng kết thực tiễn; từ thực tiễn, đánh giá, bổ sung để hoàn thiện quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Đại hội XII ghi nhận kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc tôn vinh Ngày doanh nhân Việt Nam đã khẳng định chủ trương rất rõ ràng của Đảng và Nhà nước về vấn đề này.

Đánh giá sự đóng góp lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển chung của kinh tế đất nước, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây chính là động lực để khai thác, khơi dậy mọi nguồn lực trong người dân, cho sự phát triển của đất nước.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kinh tế tư nhân còn dư địa lớn phát triển]

Nêu thực tế hệ sinh thái khởi nghiệp khẳng định các doanh nghiệp phát triển rất nhanh, tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần làm rõ việc vì sao các doanh nghiệp khi phát triển thường tập trung khu vực dịch vụ, thương mại, ít đầu tư vào sản xuất; trong sản xuất thì không đi nhiều vào sản xuất nông nghiệp.

Khu vực kinh tế tư nhân rõ ràng là quan trọng nhưng tại sao lại chưa thể phát triển và chưa đóng góp được như
mong đợi- ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ và đề nghị cần tìm hiểu để xem vướng mắc nằm tại đâu.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu cần đưa ra những đánh giá khái quát, cốt lõi nhất về những kết quả đạt được; đi sâu phân tích những bất cập, hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn, trở ngại đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân để tháo gỡ và vượt qua những trở ngại này...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá về những đóng góp quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về kinh tế tư nhân thời gian qua; phương thức quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tư nhân đã được đổi mới phù hợp chưa; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đã đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu phát triển của kinh tế tư nhân không...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nêu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân; những việc cần triển khai để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.../.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)