Toa dam hoc tap va lam theo tu tuong Ho Chi Minh trong dan van hinh anh 1Bác Hồ ra đồng gặt lúa cùng nông dân. (Ảnh tư liệu)

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Đào Văn Bình cùng chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, hơn 20 tham luận của các đại biểu đã tập trung vào phân tích tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận, quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh “Đảng mạnh hay yếu là ở dân” trong công tác dân vận, nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện học tập và tuyên truyền vận động nhân dân cùng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu nhiều ý kiến từ góc độ cơ sở như vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng mô hình “phường văn hóa”, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại các khu dân cư.

Giáo sư, tiến sỹ Trần Văn Bính, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài tham luận quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh trong công tác dân vận: “Đảng mạnh hay yếu là ở dân, Đảng mạnh càng làm công tác dân vận tốt, khi đã làm tốt thì Đảng sẽ mạnh.”

Điều đó đã được chứng minh qua thực tiễn hoạt động của Đảng trong suốt 85 năm qua.

Theo hồi kí của ông Đàm Quang Trung, người trước đây được phân công bảo vệ Bác, thì câu nói mà Bác thường xuyên nhắc nhở các đồng chí bảo vệ Bác khi còn hoạt động tại Cao Bằng: “Các chú làm gì thì làm, chứ không được biến Bác thành con người đặc biệt, xa cách với dân”. Với dân, Bác luôn có thái độ nhã nhặn, hết lòng yêu thương bảo vệ dân.

Học tập và làm theo lời Bác, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tiếp thu tư tưởng của Bác trong vận động công nhân, người lao động tăng năng suất lao động để tăng sản phẩm cho xã hội. Thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục vận động và tạo điều kiện để đội ngũ công nhân lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác dân vận làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được triển khai tích cực tại các xã, địa phương. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc xã Ba Vì (huyện Ba Vì) đã vận động, tập hợp đồng bào dân tộc thiếu số xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bằng việc xây dựng các tiêu chí thi đua, thường xuyên phối hợp kiểm tra, kịp thời biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích suất sắc trong thực hiện cuộc vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tạo được sự đồng thuận và lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

Kết quả, đời sống nhân dân của xã Ba Vì ngày càng được nâng lên, số hộ nghèo năm sau giảm hơn so với năm trước (năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 47,54%, đến năm 2014 giảm còn 26,38%).

Sự thay đổi tích cực đó cho thấy công tác dân vận làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, rất có ý nghĩa và cần được tiếp tục phát huy.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định 85 năm qua, những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời sự, vẫn luôn mới mẻ và hiện đại về giá trị tư tưởng, về đạo đức và văn hóa đối với công tác dân vận, đối với cán bộ phụ trách công tác dân vận của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể./.

Xuân Thắm (TTXVN/Vietnam+)