Toa Han Quoc bac don kien ve Hiep dinh quyen yeu sach Han-Nhat hinh anh 1 (Nguồn: Yonhap)

Đài KBS đưa tin, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 23/12 đã bác bỏ đơn kiện của ông Lee, người có thân phụ qua đời do bị Nhật Bản cưỡng ép lao động.

Ông Lee kiện lên Tòa án Hiến pháp rằng nội dung Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Quốc và Nhật Bản được ký kết vào năm 1965 là vi hiến.

Tòa án Hiến pháp cho rằng điều khoản trong Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Quốc và Nhật Bản mà ông Lee đưa ra, không phải là hạng mục pháp luật có thể áp dụng trong vụ kiện này nên bản thân đơn kiện này là không thích hợp.

Tháng 11/2009, ông Lee đã kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc rằng nội dung Khoản 1 Điều 2 của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Quốc và Nhật Bản đã vi phạm về quyền tài sản của công dân. Mục này nói rằng quyền yêu sách của người dân Hàn Quốc đối với Nhật Bản được giải quyết hoàn toàn và chấm dứt theo hiệp định này.

Lý do ông Lee kiện là bởi Chính phủ đã không bồi thường thỏa đáng về khoản tiền 5.828 yen (tương đương khoảng 11,656 triệu won hiện nay) mà ông cho là tài sản của cha mình khi qua đời không thu hồi được.

Ngoài ra, Tòa án Hiến pháp cũng đã phán quyết nội dung Điều 1 Khoản 5 luật về hỗ trợ những nạn nhân thiệt mạng do bị cưỡng ép lao động tại nước ngoài trước và sau chiến tranh Thái Bình Dương (1937-1945) là hợp hiến.

Điều khoản này có nội dung tính toán số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân do không thu hồi được tài sản và quy đổi 1 yen khi đó tương đương với 2.000 won hiện tại./.

(Vietnam+)