Ngày 25/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi đã tiếp Giám mục phụ tá Chu Văn Minh đại diện Tòa Tổng giám mục Hà Nội cùng các Linh mục đến chúc mừng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi nêu rõ, những năm qua đồng bào Công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư " và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo."

Nhân dịp năm mới Tân Mão 2011, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núi mong muốn các vị chức sắc của Tòa Tổng giám mục Hà Nội tiếp tục động viên đồng bào Công giáo đoàn kết cùng nhân dân Thủ đô và cả nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Giám mục phụ tá Chu Văn Minh mong muốn thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò quan trọng là ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.