Thứ Tư, Tháng Mười Một 21/11/2018

Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 7

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Ngày 8/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc thảo luận Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và đề án cải cách chính sách tiền lương.