Toàn quốc có khoảng 14 triệu hécta rừng, độ che phủ đạt gần 41%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra Quyết định công bố hiện trạng rừng Việt Nam. Theo đó, hiện trạng rừng toàn quốc tính đến ngày 31/12/2015 có khoảng hơn 14,061 triệu ha.
Toàn quốc có khoảng 14 triệu hécta rừng, độ che phủ đạt gần 41% ảnh 1Rừng ngập mặn Cần Giờ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra Quyết định công bố hiện trạng rừng Việt Nam. Theo đó, hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2015 có khoảng hơn 14,061 triệu hécta. Trong số đó, rừng tự nhiên là hơn 10,175 triệu hécta, rừng trồng là hơn 3,886 triệu hécta.

Theo công bố hiện trạng rừng mới nhất này, diện tích rừng để tính độ che phủ toàn quốc là hơn 13,520 triệu h​écta với độ che phủ đạt 40,84%. Diện tích cây lâm nghiệp đạt độ che phủ là 39,5%, còn diện tích cây lâu năm (cao su, cây đặc sản) trồng trên đất lâm nghiệp chỉ chiếm 1,34%.

Đặc biệt trong văn bản công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố được đưa ra.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn chỉ rõ, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ thiết lập dữ liệu tài nguyên rừng và hướng dẫn các địa phương, tổ chức cập nhật diễn biến của rừng. Từ đó có thể khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khẩn trương giao các đơn vị cơ sở, các chủ rừng thực hiện trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng. Cùng với đó địa phương cần chủ động sử dụng kết quả kiểm kê rừng làm cơ sở để khởi tạo dữ liệu ban đầu và cập nhật diễn biến hằng năm.

“Các địa phương thực hiện tổ chức rà soát, quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, trong đó tập trung rà soát diện tích rừng ngoài quy hoạch. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2015 cần làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định,” Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục