Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho thấy tốc độ đi bộ nhanh hay chậm của người già có mối quan hệ nhất định với tuổi thọ dài hay ngắn.

Các nhà khoa học đã tiến hành điều tra nghiên cứu đối với 34.000 người già trên 65 tuổi. Kết quả phát hiện đa số các đối tượng điều tra có tuổi thọ cao đều có tốc độ đi bộ nhanh.

Theo các nhà khoa học, trong tương lai tốc độ đi bộ có thể là một chỉ tiêu đánh giá mối quan hệ giữa sức khỏe và tuổi thọ ở người già.

Các nhà khoa học giải thích đi bộ cần phải có thể lực, phải kết hợp hài hòa giữa tim, phổi, hệ tuần hoàn máu, hệ thần kinh và hệ thống xương, cơ bắp. Tốc độ đi bộ chậm có thể phản ánh một hệ thống nào đó trong cơ thể người bị tổn hại./.