Nếu như năm 2002 Việt Nam chỉ có 2,7% người bị đái tháo đường thì đến năm 2012 con số này là 5,7% - một tốc độ cực kỳ nhanh so với trung bình của thế giới.

Ngày 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dinh dưỡng thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 về chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường.

Bác sỹ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh đái tháo đường đang là một vấn nạn sức khỏe rất lớn đối với toàn cầu.

Năm 2010, dân số thế giới là 4,3 tỷ, trong đó có đến 6,6% mắc bệnh đái tháo đường và 7,9% rối loạn dung nạp đường. Đến năm 2030, dân số thế giới dự kiến là 8,8 tỷ người thì sẽ có khoảng 7,8% mắc bệnh đái tháo đường và tỷ lệ rối loạn dung nạp đường là 8,8%.

Theo số liệu điều tra bước đầu năm 2012, Trung tâm dinh dưỡng cho biết, tại Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường là 5,7% và tỷ lệ rối loạn dung nạp đường là 12,8%.

Đặc biệt, đáng báo động là chỉ sau 10 năm, từ năm 2002 chỉ có 2,7% người mắc đến năm 2012 là 5,7%. Đây là tốc độ tăng cực kỳ nhanh so với trung bình của thế giới.

Cũng theo bác sỹ Diệp, khu vực miền Đông Nam bộ có tỷ lệ đái tháo đường là 6% và rối loạn dung nạp đường là 17,5%, thuộc vào loại cao nhất cả nước.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dinh dưỡng cho biết sẽ tăng cường phát hiện sớm, can thiệp sớm nhằm giảm sự tiến triển và các biến chứng của bệnh đái tháo đường typ2.

Đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường công tác truyền thông, làm thay đổi hành vi về lối sống, dinh dưỡng và luyện tập, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Trung tâm cũng sẽ nâng cao năng lực cho 90% các cán bộ tuyến cơ sở thực hiện chương trình được tập huấn kiến thức về sàng lọc phát hiện sớm, quản lý dữ liệu và tư vấn cho các đối tượng có yếu tố nguy cơ và người mắc đái tháo đường tại cộng đồng./.

Gia Thuận (TTXVN)