Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo từ Tổng cục thống kê, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/8 mặc dù tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm 2015, song vẫn thấp hơn mức tăng cùng thời điểm năm trước là 10,1%.

Đáng chú ý, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm, như dệt tăng 8,6%, sản xuất kim loại tăng 4,5%, sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 4,2%..., riêng sản xuất phương tiện vận tải khác giảm tới 50%.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng cho thấy một số ngành còn khó khăn khi mà chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung, như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 130%, sản xuất xe có động cơ tăng 30,9%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 26,4%...

Về mức tiêu thụ trong tháng Bảy, chỉ số tại ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,4% so với tháng Sáu và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy tính chung bảy tháng, chỉ số tiêu thụ đã tăng 8,1% (trong khi cùng kỳ năm 2015 có mức tăng 13,3%).

Sản xuất công nghiệp khởi sắc góp phần làm tăng số lượng lao động. Tại thời điểm 1/8, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp đã tăng 5% so với cùng thời điểm năm 2015. Cụ thể, lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,9%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,1%, riêng doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,7%./.