Tong Bi thu, Chu tich nuoc chuc mung Hoi dong Toan quoc Dang CS Phap hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp và 100 năm Đại hội Tours (25-30/12/1920-25-30/12/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng đến Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp.

Nội dung điện chúc mừng có đoạn viết:

“Được thành lập năm 1920 bởi đại diện ưu tú của những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp, trong đó có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam), Đảng Cộng sản Pháp đã trở thành đảng chính trị của những người cộng sản và công nhân tiến bộ Pháp. Sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Pháp đã đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít Đức, chống chính sách thuộc địa của chính phủ tư sản, vận động quần chúng đòi quyền dân sinh, dân chủ; ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân các nước thuộc địa chống lại ách đô hộ của thực dân, đế quốc, giành độc lập tự do cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam."

[Không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Pháp]

“Quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp và giữa nhân dân hai nước đã không ngừng được nuôi dưỡng, vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo hai Đảng chúng ta, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế giữa những người cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả về vật chất và tinh thần mà những người cộng sản và nhân dân Pháp đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, góp phần tích cực phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp”./.

(TTXVN/Vietnam+)