Tong bi thu chuc Tet cac dai bieu tri thuc lon cua ca nuoc hinh anh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các trí thức , nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, sáng 26/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã gặp mặt, chúc Tết các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng tham dự có các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh. 

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, luôn quan tâm chăm lo, tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đóng góp tâm sức, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Trong giai đoạn sắp tới, đất nước đứng trước thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ nguyện đồng hành cùng dân tộc, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Các ý kiến phát biểu tại cuộc gặp mặt đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trước vận hội của đất nước; đồng thời nói lên những băn khoăn, trăn trở trước nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra, cần được giải quyết thấu đáo. 

Các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước, cho nhân dân. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi trọng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học. Đây là nguồn lực trí tuệ, nguồn lực chất xám quan trọng của đất nước. 

Tổng Bí thư đã điểm lại những kết quả mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong năm 2013. Nổi bật là đã ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng ở mức hợp lý, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được củng cố, thúc đẩy đi vào chiều sâu. Vai trò, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng. 

Trong những thành quả chung đó, có trách nhiệm, tình cảm, sự đóng góp to lớn của giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nước nhà với nhiều công trình sáng tạo, kể cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí, với những việc làm âm thầm nhưng cao quí, đó là vấn đề xây dựng con người, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, đào tạo bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã đạt được trong năm qua. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm 2014 có ý nghĩa hết sức quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực hết sức để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; đồng thời chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng . Mục tiêu đến năm 2020 là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Muốn vậy phải tiếp tục đổi mới cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, không ham phát triển nhanh, rộng, mà chú trọng phát triển theo chiều sâu, bền vững, tập trung vào ba khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông; đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng ta luôn luôn coi trọng trí thức, văn nghệ sỹ, đã làm nên những công trình quan trọng của đất nước, từ việc thiết kế các chủ trương chính sách, cho đến triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát và tiếp tục bổ sung hoàn thiện. 

Nhấn mạnh kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, Tổng Bí thư mong muốn đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, truyền thống đã có, đóng góp vào sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Riêng đối với văn học nghệ thuật, khoa học, giáo dục, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế là môi trường, hiện thực hết sức to lớn, là nguồn cảm hứng vĩ đại để các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học sáng tạo. Môi trường, hiện thực này muôn hình muôn vẻ, đấu tranh giằng xé giữa cái cũ và cái mới, cái tiến bộ và cái lạc hậu, ngay trong từng con người, từng tổ chức. Năm 2014, đất nước có nhiều sự kiện lớn, đây cũng là dịp để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo, có thêm những công trình, tác phẩm mới có giá trị, để đóng góp vào sự phát triển chung của nền văn hóa Vi ệt Nam. 

Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc toàn thể giới trí thức, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học bước sang năm mới có thêm niềm tin mới, khí thế, quyết tâm mới, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng hùng cường, rạng rỡ hơn./. 

Nguyễn Sự (TTXVN)