Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh Tây Nam Bộ, trong hai ngày 25-26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Chiều 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, là tỉnh có nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo hòa hảo... Đảng bộ Vĩnh Long có 412 tổ chức cơ sở Đảng, 2117 chi bộ trực thuộc, 28.858 đảng viên.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX tỉnh Đảng bộ, Vĩnh Long đã cụ thể hóa thành 6 chương trình, 7 kế hoạch hành động, xác định 2 đột phá: Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu tổng quát “... xây dựng Vĩnh Long thành tỉnh trung bình khá trong khu vực vào năm 2015.”

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy các cấp bộ Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã bám sát các chủ trương lớn của Trung ương, vận dụng triển khai vào thực tế tại địa phương và đã đạt những bước phát triển khá toàn diện, với những chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua những con số đầy ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,82%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 6.500 tỷ đồng, sản lượng lúa đạt trên 1 triệu tấn/năm. GDP bình quân đạt 31,82 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thực tế tại Vĩnh Long càng khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông thôn, nông dân đối với sự phát triển chung của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Càng đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần phải coi trọng nông nghiệp. Tại Vĩnh Long, công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới ở tất cả 89 xã. Các nguồn lực đầu tư được tăng cường, năm 2012 vốn lồng ghép đầu tư xây dựng nông thôn mới là 365,6 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2011. Cơ sở hạ tầng không ngừng được cải thiện, tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch, tạo chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên. Qua rèn luyện thực tế, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, đoàn kết thống nhất cao hơn, phong cách lãnh đạo có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo, hướng về cơ sở, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, niềm tin trong nhân dân.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn, giữ vững ổn định giá cả đầu vào, bảo đảm đầu ra cho nông sản... đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Vĩnh Long và giao các cơ quan chức năng xem xét, sớm có ý kiến phản hồi đối với tỉnh.

Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư chỉ rõ, cần nhận rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cả về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, nguồn lực con người, tổ chức; bám sát các chủ trương, đường lối của Trung ương, tổng kết kinh nghiệm thực tế, trên cơ sở đó đề ra cách làm phù hợp, khả thi, huy động nguồn lực cộng đồng, tăng cường liên kết vùng để phát triển. Nông nghiệp không bao giờ lạc hậu, trong giai đoạn phát triển mới cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Trên cơ sở rà soát lại những việc đã làm được, những việc chưa làm được, Vĩnh long cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tổng Bí thư lưu ý, Vĩnh Long cần tiếp tục dồn sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, tăng cường liên kết các khâu trong quy trình sản xuất, tăng cường liên kết 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước, phát triển mạnh mô hình hợp tác xã kểu mới trong nông nghiệp, bởi đây là mô hình tất yếu, là hướng đi hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với phát triển kinh tế, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long, cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các đối tượng có công, gia đình chính sách, xóa giảm nghèo bền vững, phòng chống hiệu quả các tệ nạn xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, không dừng lại với những kết quả ban đầu đã đạt được. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình mới chỉ là một việc trong bốn nhóm giải pháp đã đề ra, công tác tổ chức, công tác cán bộ... cũng là xây dựng Đảng. Cần phải có cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, học và làm theo Bác từ cách ăn, ở, đi lại, tiếp xúc với dân, giữ gìn lối sống giản dị, trong sáng; đồng thời tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tổng kết thực tiễn, chỉ đạo sâu sát, có như vậy mới được nhân dân tin yêu và đồng tình ủng hộ.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu với cán bộ chủ chốt của xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm vùng đất giàu truyền thống cách mạng và không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; mong muốn được lắng nghe những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, qua đó hiểu rõ hơn những thuận lợi và khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; những cách làm cụ thể, kinh nghiệm rút ra từ thực tế phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... và đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn.

Xã Long Mỹ nằm ven sông Long Hồ, kề cận thành phố Vĩnh Long, nên thuận tiện cả giao thông đường thủy, đường bộ; điều kiện thổ nhưỡng, thủy văn thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Cùng với tập trung nâng cao năng suất, sản lượng cây lúa, Long Mỹ đã chú trọng các hình thức chuyên canh quay vòng, xen canh, luân canh các loại cây màu, đầu tư phát triển một số loại cây ăn trái chủ lực như nhãn, bưởi da xanh, c2hôm chôm... nhằm tăng nhanh cả về diện tích, sản lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp.

Tại Long Mỹ, mạng lưới dịch vụ nông nghiệp được phân bổ rộng khắp, đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất (hiện đạt 80%), hỗ trợ trực tiếp cho nông dân. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, Long Mỹ đã thực hiện đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, chiều 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm; đến thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Cũng trong thời gian thăm, làm việc tại Vĩnh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.

Nguyễn Sự-Phạm Bình (TTXVN)