Nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, ngày 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã gặp mặt thân mật các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X không tái cử khóa XI.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp là nhờ sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của các thành viên trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương khóa X không tái cử khóa XI, đặc biệt là đồng chí Nông Đức Mạnh trên cương vị Tổng Bí thư, đã lãnh đạo, chỉ đạo, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các thành viên trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương khóa X không tái cử khóa XI, sẽ tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời giúp các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Khóa XI hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ đem hết sức mình, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)