Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 3/7, Ban Đối ngoại Trung ương ra Thông báo cho biết nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ diễn ra từ 6-10/7./.