Ngày 27/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII sắp tới.

Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư lưu ý các địa phương cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp và nông nghiệp trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong khi xây dựng các khu công nghiệp, cần đồng thời xây dựng các khu đô thị, nhà ở cho công nhân, quan tâm đầy đủ tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai, với quan điểm là duy trì diện tích đất sản xuất nông nghiệp hợp lý để đảm bảo an ninh lương thực và không để việc phát triển các khu công nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của nông dân cũng như đối với môi trường sinh thái.
Với tư cách đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư gợi ý nên cải tiến và tổ chức tốt hơn phương thức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, theo đó các đại biểu Quốc hội cần thường xuyên đi cơ sở để trực tiếp nắm bắt hiện thực cuộc sống để nâng cao hiệu quả của các cuộc tiếp xúc.

Song song với việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội cũng cần làm tốt công tác giám sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các cử tri đã đề nghị trung ương hỗ trợ hơn nữa cho Thái Nguyên và các địa phương còn gặp nhiều khó khăn nói chung trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, có thêm chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp và đền bù hợp lý cho nông dân có đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng, cũng như có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ cơ sở.

Nhiều cử tri cũng tập trung bày tỏ ý kiến về các vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội như chính sách về giá đền bù giải phóng mặt bằng chưa hợp lý, môi trường sống ở các địa phương có các dự án công nghiệp, du lịch và dịch vụ xuống cấp nghiêm trọng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng giữa các vùng miền.

Một số cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước việc kết quả đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế, công tác quản lý ngân sách, nguồn lực và tài nguyên của đất nước còn thiếu chặt chẽ, gây lãng phí, và  tình trạng “chảy máu” cán bộ, chuyên gia giỏi từ các cơ quan nhà nước đang ngày càng phổ biến./. (TTXVN)