Ngày 10/7, Tuần báo Công giáo và Dân tộc thông báo, Linh mục Phêrô Trương Bá Cần (Trần Bá Cường), Tổng biên tập Tuần báo Công giáo và Dân tộc vừa từ trần sáng ngày 10/7/2009, hưởng thọ 79 tuổi.
 
Linh mục Trương Bá Cần sinh ngày 13/7/1930 tại Hương Khê, Hà Tĩnh; thụ phong linh mục ngày 28/6/1958 tại Nhà thờ Đức Bà - Paris (Pháp); Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; nhân sĩ - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa I - Uỷ viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh (khoá II đến khoá IX); Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng biên tập Báo Công giáo và Dân tộc.
 
Linh mục Trương Bá Cần đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng III, Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc, Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam./.