Xây dựng nhà máy ximăng thông minh là một trong những mục tiêu được Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam (Vicem) đặt ra nhằm hướng tới phát triển xanh. Đây cũng là một nội dung trong đề án doanh nghiệp số Vicem 4.0.

Vicem cho biết doanh nghiệp này đã triển khai nghiên cứu số hóa để xây dựng nhà máy ximăng thông minh (Smart Cement Factory).

Việc cấu thành chiến lược số hóa và ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bao gồm nhà máy thông minh; quản trị thông minh; văn phòng điện tử; quản lý hệ thống phân phối và bán hàng thông minh.

Cùng đó, Vicem tập trung nghiên cứu, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm mục đích tiết giảm tiêu hao năng lượng, cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm.

[Tổng công ty Vicem 'lội ngược dòng,' tái cơ cấu thành công]

Đặc biệt phải kể đến việc các đơn vị thành viên của Vicem đã chủ động cải tạo công đoạn nghiền ximăng để giảm tiêu hao điện; đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện; hệ thống đốt rác làm nhiên liệu thay thế để tiến tới có thể đáp ứng được gần 50% lượng điện sử dụng cho sản xuất; cải tạo và đầu tư mới các hệ thống đóng xuất bao tự động và bố trí lại lao động làm các công việc khác nhằm giảm bớt sự lao động nặng nhọc để bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Năm 2019, Vicem triển khai đề án tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng về chất lượng, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; xây dựng bộ tiêu chí để kiểm soát hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, gắn liền với chiến lược “Phát triển bền vững và sản xuất xanh.”./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)