Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Anh Minh. (Ảnh: Tổng công ty Đường sắt cung cấp).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN từ ngày 1/3.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa bày tỏ tin tưởng ông Vũ Anh Minh trên cương vị mới sẽ cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu ông Minh cùng lãnh đạo Tổng công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp như tiếp tục đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp; trong điều kiện khó khăn về kinh phí phải đầu tư trọng điểm, chính xác, tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, nhất là trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt…

Về định hướng phát triển, Bộ trưởng lưu ý Tổng công ty Đường sắt rà soát chiến lược phát triển về vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên các tuyến. Đặc biệt, vận tải hành khách đường sắt chỉ nên ở tuyến ngắn, lưu lượng lớn để ưu tiên, tập trung đầu tư, có thể cạnh tranh với đường bộ vì mỗi phương tiện có một thế mạnh.

Riêng về vai trò của người đứng đầu và ban lãnh đạo, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Yêu cầu số một là phải ổn định và đoàn kết, nếu không không thể phát triển đồng thời đề nghị đồng chí Minh phát huy thế mạnh trong Hội đồng thành viên cùng với ban lãnh đạo Tổng công ty chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ cho nhau.”

Bộ trưởng cũng yêu cầu trong điều kiện khó khăn hiện nay, phải chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, xây dựng hình ảnh đẹp người lao động đường sắt và lắng nghe người lao động, chính họ mới là người quyết định thành bại.

Với cương vị hiện tại phụ trách lĩnh vực đường sắt, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, mặc dù khó khăn đối với ngành đường sắt rất lớn nhưng cơ hội, tiềm năng để phát triển vận tải hàng hóa đường sắt rất lớn.

Thứ trưởng cho rằng, ngành đường sắt cần xác định lấy phát triển vận tải làm trung tâm, từ đó định hướng hoạt động, đầu tư các lĩnh vực khác, phải nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế, quy chế như cơ chế về giá, phí, điều hành chạy tàu phải linh hoạt hơn; xây dựng hệ thống về giá thành, đơn giá, hướng tới công khai, minh bạch và hạch toán rõ ràng hơn, thúc đẩy phát triển…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh khẳng định, nhiệm vụ mới là trách nhiệm to lớn vì vậy bản thân sẽ quyết tâm, nỗ lực phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên đường sắt nỗ lực duy trì, phát triển Tổng công ty.

“Phía trước còn rất nhiều khó khăn, tôi sẽ cùng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng công ty đoàn kết, tập trung thời gian, sức lực và trí tuệ để huy động mọi nguồn lực, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong tổng thể chiến lược, kế hoạch Tổng công ty đã xây dựng,” ông Minh cam kết.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai quyết định bổ nhiệm ông Trần Thiện Cảnh, Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 1/3./.