Ngày 23/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) và Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VICS) đã ký kết hợp đồng tư vấn đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Giấy Việt Nam.

Dự kiến, trong quý I/2010, Vinapaco và VICS sẽ cùng Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tiến hành IPO cho Vinapaco tại HNX.

Trước đó, Vinapaco sẽ triển khai hoàn thành các công việc chuẩn bị như: xác định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa. Hiện Vinapaco có vốn điều lệ 1.045,8 tỷ đồng, giá trị tổng tài sản khoảng 2.600 tỷ đồng.

Sau khi đấu giá thành công, VICS sẽ giúp Vinapaco tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Tổng công ty cổ phần và đăng ký hoạt động theo mô hình công ty đại chúng, hướng tới niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung (HNX hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong quá trình thực hiện tư vấn IPO cho Vinapaco, VICS cũng có kế hoạch hỗ trợ Vinapaco trong việc tìm kiếm đối tác chiến lược lớn trong nước và quốc tế, tư vấn hỗ trợ công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu phục vụ IPO cũng như thời kỳ hậu IPO./.

(TTXVN/Vietnam+)