Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam so ket cong tac biet phai sy quan hinh anh 1Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sỹ quan từ năm 2016 đến năm 2018.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hơn 150 đại biểu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan sử dụng sỹ quan biệt phái, đại diện sỹ quan biệt phái các cơ quan, nhà trường dự Hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các sở giáo dục và đào tạo; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cử sỹ quan biệt phái thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc về công tác cán bộ và biệt phái sỹ quan.

Sự phối hợp giữa đơn vị cử và cơ quan sử dụng sỹ quan biệt phái trong quản lý, sử dụng sỹ quan biệt phái ngày càng chặt chẽ, nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho sỹ quan biệt phái được chú trọng, các chế độ, chính sách được bảo đảm đúng quy định.

[Đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới]

Đội ngũ sỹ quan biệt phái có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và phương pháp công tác, nhất là các đồng chí biệt phái ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương.

Đội ngũ sỹ quan biệt phái ở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và Sở Giáo dục và Đào tạo 21 tỉnh, thành phố trọng điểm đã tham mưu cho lãnh đạo sở thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Trực tiếp quản lý, giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh, tham gia phối hợp thực hiện công tác quân sự của nhà trường, địa bàn đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Tham mưu tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị theo chỉ tiêu của Chính phủ và quyết định gọi đào tạo sỹ quan dự bị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đạt chất lượng, hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác biệt phái sỹ quan trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa các đơn vị cử và cơ quan sử dụng sỹ quan biệt phái.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ sỹ quan biệt phái có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, số lượng và cơ cấu hợp lý, kiến thức năng lực toàn diện, chuyên sâu, đạt chuẩn về tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Các sỹ quan biệt phái làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, nghiên cứu chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quản lý, giáo dục, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Ông Quốc Chính (TTXVN/Vietnam+)