Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Vũ Văn Hiền đã được được bầu giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng quốc tế các Đài Phát thanh, Truyền hình sử dụng tiếng Pháp (CIRTEF) nhiệm kỳ 2009 - 2011.

Tại cuộc họp báo diễn ra sau lễ bế mạc Đại hội đồng CIRTEF, ngày 19/4, Tổng giám đốc VOV Vũ Văn Hiền đã khẳng định việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 16 của CIRTEF tại Hà Nội thành công, đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong khối Pháp ngữ nói chung và CIRTEF nói riêng.

Bạn bè quốc tế đánh giá Đại hội đồng lần này là một trong những lần tổ chức thành công nhân của CIRTEF thể hiện qua công tác tổ chức, nội dung thảo luận và mức độ quan tâm của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và báo chí Việt Nam nói chung, ông Hiền nói.

Với tư cách là Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2009 - 2011, ông Vũ Văn Hiền đã đề xuất một số phương hướng hoạt động thời gian tới như cố gắng đẩy mạnh hoạt động của CIRTEF theo hướng đoàn kết, cùng giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển chung của CIRFTEF.

Ông Hiền cũng cho biết sẽ tăng cường hợp tác giữa các tổ chức thành viên Nam-Bắc, Nam-Nam, phối hợp sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình mới về các vấn đề được xã hội toàn cầu quan tâm như khắc tình trạng khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện dự án sản xuất sêri các "Chương trình hài hòa và "Phụ nữ đấu tranh".

CIRTEF sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo giữa các thành viên để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, sản xuất được ngày càng nhiều chương trình phát thanh, truyền hình đạt chất lượng cao.

Ông T.Y.Pascal, nguyên Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2007 - 2009 tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Việt Nam cùng với các thành viên của Ban lãnh đạo CIRTEF sẽ có nhiều sáng kiến, đóng góp tích cực để đưa CIRTEF đạt được những bước phát triển mới.

Đại hội đồng lần thứ 17 của CIRTEF sẽ diễn ra tại Pháp vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)