Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khóa XVI. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Tổng Y học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần XVI nhiệm kỳ 2106-2020.

Đại hội đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của 320 đại biểu gồm các đại biểu của Trung ương và 101 đoàn đại biểu gồm 47 hội chuyên khoa và 54 tỉnh, thành phố trong cả nước đại diện cho hơn 200.000 hội viên trong cả nước đã về dự.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đọc diễn văn khai mạc Đại hội và nhấn mạnh, Đại hội đã đi sâu tổng kết các thành tựu về chăm sóc sức khỏe nhân dân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển y học Việt Nam.

Đại hội cũng kiểm điểm các hoạt động đã triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng ngành y tế Việt Nam tiến ngang tầm khu vực và từng bước tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Theo báo tại đại hội, trong nhiệm kỳ XV vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến cuối năm 2015 Tổng hội đã bao phủ đến 40 tỉnh củng cố các hội y học tại địa phương, đã có 15 tỉnh tiến hành thành lập đại hội.

Trong thời gian qua, Tổng hội đã chủ động trong công tác phản biện và giám định xã hội, đẩy mạnh công tác thông tin khoa học và nghiên cứu khoa học kết hợp đào tạo liên tục và đào tạo phát triển nghề nghiệp…

Sau 60 năm hoạt động, Tổng hội đã xác định hoạt động quan trọng nhất là huy động đội ngũ trí thức trong ngành y tế để làm tốt công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, tổng hội nâng cao hơn nữa chất lượng và kết quả của nhóm công tác quan trọng này.

Các đại biểu tại Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 133 vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất đã bầu phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khoá XVI (nhiệm kỳ 2016-2020).

Cũng trong phiên họp toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất đã bầu ra ban thường vụ gồm 33 đại biểu./.