Thứ Sáu, Tháng Giêng 18/01/2019

Tổng hợp hình ảnh Hội nghị 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII diễn ra từ ngày 7-12/5/2018 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.