Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An) và Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An); Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân và Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đề nghị cung cấp số lượng xe ôtô của tổ chức và cá nhân thường trú tại khu vực gần trạm Bến Thủy và Bến Thủy II.

Đồng thời, Cienco 4 đề nghị các đơn vị cung cấp số lượng phương tiện ôtô nêu trên về nhà đầu tư trước ngày 21/3/2017 để Tổng công ty xây dựng phương án trình cơ quan có thẩm quyền xét giảm giá phí đường bộ tối đa cho các phương tiện thường trú tại các địa phương trên khi qua trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy II.

Trước đó, ngày 10/3 vừa qua, Cienco 4 đã có văn bản số 1590/CV-TCT về việc đề nghị các đơn vị trên cung cấp số liệu phương tiện ôtô của tổ chức và cá nhân trên địa bàn địa phương và tình trạng sử dụng dịch vụ BOT của Trạm Bến Thủy và Bến Thủy II.

Tuy nhiên, nội dung văn bản trên chưa nêu rõ mục đích của việc tổng hợp số lượng phương tiện ôtô, làm căn cứ giúp nhà đầu tư xây dựng phương án khả thi, thống nhất với các Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã của Nghệ An và Hà Tĩnh, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định phương án và cách thức giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện ôtô của tổ chức và cá nhân thường trú tại khu vực gần qua trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy II.

Theo Cienco 4, việc thống kê và cung cấp số liệu các loại phương tiện ôtô tại địa phương không tham gia giao thông trên các tuyến của dự án nhằm xây dựng phương án, cách thức miễn hoặc giảm mức tối đa cho phương tiện ôtô của tổ chức và cá nhân thường trú tại khu vực gần trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy II như đề nghị của các Ủy ban Nhân dân trên.

Việc thống kê và cung cấp số liệu các loại phương tiện ôtô loại 1 và 2 của người dân địa phương đăng ký thường xuyên qua trạm Bến Thủy và Bến Thủy II (sử dụng vé tháng, vé quý) và vẫn có tham gia giao thông một phần trên các tuyến của dự án, nhằm xây dựng phương án, cách thức giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ phù hợp cho phương tiện ôtô của tổ chức và cá nhân thường trú tại khu vực gần trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy II./.