Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính” do Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ được triển khai trong 5 năm, từ tháng 4/2009 và kết thúc vào cuối tháng 9/2013, tập trung tại các tỉnh Bình Định, Bình Thuận và thành phố Cần Thơ, Hà Nội.

Đây là dự án hợp phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ quản và cơ quan đồng thực hiện là Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án tập trung tại các tỉnh Bình Định, Bình Thuận và thành phố Cần Thơ, Hà Nội.

Trong khuôn khổ Dự án, sáng nay (20/9), tại Hà Nội, Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường-cơ quan chủ trì thực hiện đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án đồng thời đưa ra những kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu các cấp, các hoạt động nâng cao nhận thức, tăng cường sẽ được triển khai sâu rộng hơn đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay và thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Trần Hồng Hà cho biết, trong gần 4 năm hoạt động nhiều nội dung quan trọng đã được thực hiện có hiệu quả như hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu.

[Mất hàng triệu hécta đất trồng do biến đổi khí hậu]

Mặt khác, dự án cũng đã đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp thích ứng cho các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, thành phố Cần Thơ và các huyện Tây Sơn, Phú Quý (Hà Nội) đồng thời xây dựng được hàng loạt các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để làm công cụ hỗ trợ cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Dự án đã tập trung vào hoạt động đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng; lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng các hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA)…

Đồng tình với những kết quả đã đạt được từ dự án, ông Trần Thục-Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Môi trường, Giám đốc dự án cũng cho hay, các hoạt động tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu cũng đã được chú ý.

Sản phẩm của hoạt động hỗ trợ này là những nghiên cứu có tính chất tổng quan, bao trùm hoặc gợi mở các ý tưởng nghiên cứu tiếp theo về vấn đề biến đổi khí hậu. Đó là kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam; báo cáo về cực đoan khí hậu cho Việt Nam; bước đầu xây dựng báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia; nghiên cứu cơ hội phát triển hướng tới nền kinh tế cácbon thấp…, Viện trưởng Trần Thục cho biết.

Đánh giá về những thành công bước đầu này Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, có được những kết quả này là do có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với sự tài trợ của UNDP về sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã tham gia vào dự án.

[WB "hành động quyết liệt" chống biến đổi khí hậu]

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu là một vấn đề khá mới mẻ, chưa có nhiều những đầu tư tương xứng với tầm quan trọng để đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống dân sinh kinh tế của con người trong mục tiêu liên quan đến đời sống dân sinh kinh tế của con người trong mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững.

Do đó, sự trợ giúp quốc tế là rất cần thiết, bên cạnh đó, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ phải thực hiện một cách có hệ thống và nhất quán với các hoạt động trong kế hoạch phát triển kinh tế, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.

 Tổng giá trị đầu tư vốn ODA theo văn kiện dự án là 4.660.000 USD; trong đó kinh phí cho dự án thành phần như sau:
- Hợp phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện: 3.087.000 USD
- Hợp phần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện: 795.000 USD
- Hợp phần do UNDP thực hiện: 778.000 USD./.