Chiều 18/1, Tổng thống Belarus Alecsander Lukashenko đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Petr Prokopovich làm Phó Thủ tướng mới.

Phó Thủ tướng Prokopovich được giao trọng trách bảo đảm dự báo các thông số quan trọng nhất liên quan phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách và tiến hành các biện pháp nhằm hiện đại hóa nền kinh tế Belarus.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Prokopovich là Thống đốc Ngân hàng quốc gia thời kỳ 1998-2011 và sau đó làm Trợ lý Tổng thống phụ trách khối kinh tế kiêm Chủ tịch Hội đồng phát triển và hiện đại hóa các doanh nghiệp Belarus.

Cùng ngày, Tổng thống Lukashenko cũng ký sắc lệnh để ông Nikolai Korbut thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống để chuyển sang công tác khác./.

(TTXVN)