Tối 7/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 7-11/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tháp tùng Tổng thống Park Geun Hye trong chuyến thăm Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Lee Byung Seok; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Yun Byung-se; Bộ trưởng Bộ Thương mại-Công nghiệp và Tài nguyên Yoon Sang-jick; Bộ trưởng Bộ Lao động-Việc làm Bang Ha Nam; Nghị sỹ Quốc hội Park Min Sik; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae-joo; Trợ lý Tổng thống về An ninh-Ngoại giao Ju Chul-ki; Trợ lý Tổng thống về Tuyên truyền Lee Jung-hyun; Trợ lý Tổng thống về Kinh tế Cho Won-dong; Cục trưởng Cục Nam Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Suh Jeong In.

Tổng thống Park Geun Hye sinh ngày 2/2/1952. Bà là con của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee. Năm 1974, bà là Cử nhân Xã hội học, trường Đại học Sogang; năm 1987, bà là tiến sỹ danh dự ngành văn học, trường Đại học Văn hóa Tự do Trung Quốc.

Năm 2008, bà là tiến sỹ danh dự ngành xã hội học, Viện KAIST; Tiến sỹ danh dự ngành Chính trị học, trường Đại học Pukyong; năm 2010, bà là tiến sỹ danh dự ngành Chính trị học, trường Đại học Sogang.

Từ 1974-1980, bà là Chủ tịch danh dự Hội nữ hướng đạo sinh Hàn Quốc. Từ 1980-1988, bà là thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Yong-nam.

Từ 1982-1990, bà là Giám đốc Quỹ khuyến học Yook Young. Từ 1993 đến nay, bà là Giám đốc Quỹ Văn hóa Hàn Quốc.

Từ 1994-2005, bà là Giám đốc Quỹ Jeongsu. Từ 1994 đến nay là Ủy viên Hiệp hội các tác giả văn học Hàn Quốc. Năm 1997, bà gia nhập Đảng Đại dân tộc (tiền thân của đảng Saenuri hiện nay).

Từ 1998-2000, bà là nghị sỹ Quốc hội khóa 15; Ủy viên Ủy ban Thống nhất-Ngoại giao-Thương mại Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Phụ nữ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban đặc biệt về Phụ nữ.

Từ 1998-2002, bà là Phó Chủ tịch Đảng Đại dân tộc. Từ 2000-2004, bà là nghị sỹ Quốc hội khóa 16; Ủy viên Ủy ban Thống nhất-Ngoại giao-Thương mại Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Phụ nữ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Khoa học kỹ thuật truyền thông Quốc hội; Năm 2002 là Chủ tịch Liên hiệp tương lai Hàn Quốc.

Năm 2003, bà là Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tổng thống Đảng Đại dân tộc; Ủy viên thường trực Ủy ban điều hành đảng Đại dân tộc. Từ 2004-2008, bà là nghị sỹ Quốc hội khóa 17; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Hành chính Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Lao động-Môi trường Quốc hội.

Từ 2004-2006, bà là Chủ tịch Đảng Đại dân tộc. Năm 2007, bà là ứng cử viên Tổng thống lần thứ 17 trong Đảng Đại dân tộc. Từ 2008-2012, bà là Nghị sỹ Quốc hội khóa 18; Ủy viên Ủy ban Y tế-Phúc lợi-Gia đình Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kế hoạch tài chính Quốc hội. Từ 2011-2012, bà là Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp Đảng cầm quyền Saenuri. Từ 2012 đến nay, bà là nghị sỹ Quốc hội khóa 19.

Tháng 7/2012, bà là ứng cử viên Tổng thống lần thứ 18 trong Đảng cầm quyền Saenuri. Ngày 20/8/2012, bà là ứng cử viên của đảng cầm quyền Saenuri ứng cử Tổng thống lần thứ 18. Ngày 19/12/2012, bà thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 18. Ngày 25/2/2013, bà trở thành Tổng thống Hàn Quốc thứ 18 (2013-2018)./.