Trang WEB của tờ "Gazeta" (www.gazeta.ru) ngày 10/9 đã đăng bài của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cam kết sẽ làm hết khả năng để nước Nga có thể tận dụng mọi cơ hội phát triển thành một quốc gia dân chủ và thịnh vượng, có nền kinh tế "thông minh" và được hiện đại hóa cùng một xã hội công khai - minh bạch.

Trong bài báo mang tiêu đề "Nước Nga, tiến lên!", Tổng thống Medvedev nêu rõ trong 10 năm tới, Liên bang Nga phải là một đất nước mà sự thịnh vượng không hẳn chỉ được bảo đảm bằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà chủ yếu bằng những nguồn lực trí tuệ, xuất khẩu công nghệ mới và các sản phẩm của các ngành công nghiệp hiện đại.

Bài báo nêu rõ Liên bang Nga đang đứng trước những căn bệnh "thâm căn, cố đế" gồm kinh tế lạc hậu kéo dài với thói quen dựa vào xuất khẩu nguyên-nhiên liệu, nạn tham nhũng trầm trọng, tâm lý ỷ nại vào nhà nước, thiếu sáng kiến cá nhân.

Những vấn đề chủ yếu đang đặt ra trước Liên bang Nga gồm nền kinh tế phát triển không hiệu quả, lĩnh vực xã hội nửa bao cấp, nền dân chủ chưa hoàn thiện, khủng hoảng dân số và khu vực bất ổn định tại Kavkaz.

Bài báo nêu bật sự cần thiết phải loại bỏ những căn bệnh và giải quyết thành công những vấn đề trên đây để phát triển nước Nga đi lên.

Tổng thống Medvedev đã đề ra 5 phương hướng hiện đại hóa nền kinh tế Nga gồm nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng năng lượng, phát triển công nghệ hạt nhân, hoàn thiện công nghệ thông tin, phát triển hệ thống thông tin mặt đất và vũ trụ phục vụ kinh tế, phát triển và hoàn thiện mạng lưới phục vụ y tế.

Về chính sách đối ngoại, ông Medvedev nêu rõ những mục tiêu chiến lược dài hạn của kế hoạch hiện đại hóa nước Nga sẽ xác định chính sách đối ngoại của Nga.

Theo ông, bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ với phương Tây, Nga cần phải củng cố hợp tác với các nước thành viên Cộng đồng kinh tế Á - Âu; Tổ chức hợp tác an ninh tập thể (ODKB); Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Đây là các đối tác chiến lược và gần gũi nhất của Nga, Nga và các nước này cùng có nhiệm vụ chung cần hiện đại hóa nền kinh tế, bảo đảm an ninh khu vực, xây dựng trật tự thế giới công bằng hơn. Nga cũng cần tăng cường phối hợp nhiều mặt với các đối tác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm BRIK.

Tổng thống Medvedev cũng cho rằng nước Nga cần phải trang bị đủ mạnh để không ai có thể đe dọa Liên bang Nga và các đồng minh của Nga. Ông khẳng định trong khi chủ trương vũ trang đủ mạnh, Liên bang Nga luôn phấn đấu cho hòa bình và nhằm xây dựng một trật tự thế giới công bằng hơn. Nga luôn là đồng minh tin cậy trong chiến tranh và đối tác trung thực về kinh tế-ngoại giao trong hòa bình.

Trong bài báo, Tổng thống Nga cũng mời mọi công dân Nga trao đổi những ý kiến, đánh giá và đề xuất về những nhiệm vụ chiến lược của nước Nga trong tương lai.

Theo ông, tất cả những ý kiến và đề xuất này sẽ được ông xem xét trong quá trình chuẩn bị cho bản thông điệp mà Tổng thống đọc trước Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)