Ảnh minh họa. (Nguồn: russiansearchtips.com)

Ngày 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về cấm nặc danh trên Internet, cũng như việc quản lý các dịch vụ giống với phương tiện thông tin đại chúng.

Sắc lệnh chiểu theo “Chiến lược phát triển xã hội thông tin tại Liên bang Nga giai đoạn 2017-2030” và được đăng tải trên trang web của người đứng đầu nhà nước.

Theo sắc lệnh, trong sáu tháng tới đây, chính phủ sẽ phải đề ra các biện pháp hỗ trợ các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống và quản lý tình hình với các dịch vụ giống với phương tiện thông tin đại chúng, gồm tập hợp (aggregator) tin tức, mạng xã hội, tivi-Internet, phần mềm nhắn tin, cũng như các trang web trên mạng Internet.

Các biện pháp này nhằm xây dựng tại Nga một không gian thông tin tôn trọng nhu cầu nhận các tin tức chất lượng và xác thực của công dân và xã hội.

[Thái Lan đặt hạn chót để Facebook gỡ bỏ các nội dung “phi pháp”]


Ngoài ra, sắc lệnh cũng quy định phải đề ra các biện pháp loại trừ tình trạng nặc danh của người sử dụng mạng xã hội và “sự vô trách nhiệm và không bị trừng phạt” của họ, đồng thời xây dựng một hệ thống đảm bảo “an ninh cá nhân cho người sử dụng, tính bảo mật thông tin của họ."

Cho đến ngày 1/10, các cơ quan chức năng Nga sẽ phải soạn thảo những biện pháp cho phép các cơ quan nhà nước chuyển sang các phương tiện số hóa của Nga, cũng như xây dựng được hệ thống bảo vệ cơ sở hạ tầng của Nga trước các cuộc tấn công mạng.

Tháng 12/2016, Nga cũng đã ban hành Học thuyết an ninh thông tin mới, nhằm đảm bảo quyền hiến pháp, tự do của con người và công dân nói riêng trong nhận, sử dụng thông tin, trong quyền được riêng tư về sử dụng công nghệ thông tin./.