Tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kravchuk. (Nguồn: koerber-stiftung.de)

Theo TASS, phát biểu trên tạp chí Novoye Vremya, Tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kravchuk cho rằng Kiev cần phải tách và cắt đứt tất cả các mối quan hệ với các vùng lãnh thổ Miền Đông (Donbass) hiện không nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi khu vực này quay lại với Ukraine.

Ông Kravchuk nói: “Chúng ta phải tách hẳn vùng lãnh thổ này (khu vực của vùng Donbass hiện không nằm trong tầm kiểm soát của Kiev) ra cho đến khi chúng ta có khả năng giải phóng khu vực này. Chúng ta phải chấm dứt quan hệ kinh tế, chính trị và các quan hệ khác với họ.”

Theo ông Kravchuk, Kiev phải chấp nhận đường ranh giới hiện nay tồn tại ở vùng Donbass và ngừng mọi nỗ lực chăm sóc người dân đang sinh sống tại đó. Ông còn cho rằng “chúng ta chấp nhận đường ranh giới này như một hiện trạng, một đường ranh giới tạm thời và ngừng phát biểu những ngôn từ sáo rỗng như 'nhân đạo,' người dân của chúng ta ở đó, họ cần được giúp đỡ…”

Ông Kravchuk cũng cho rằng Kiev không nên giành lại các vùng lãnh thổ đã mất ở Donbass vào thời điểm hiện nay. Ông nói: “Chưa đến thời điểm giải phóng (các vùng lãnh thổ này). Thời điểm đó sẽ đến và chúng ta sẽ giải phóng (các vùng lãnh thổ này)”./.