Tong thu khu vuc doanh nghiep Nha nuoc chi dat 57,4% du toan hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng thu ngân sách Nhà nước sau 9 tháng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước trong đó riêng khoản thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thậm chí chỉ bằng 96,7% so với cuối tháng Chín năm ngoái.

Theo con số vừa được Bộ Tài chính công bố, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán. Nguyên nhân tình trạng trên theo lãnh đạo Bộ Tài chính do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn.

Thu từ dầu thô sau 9 tháng cũng mới đạt 29.800 tỷ đồng, bằng 5​​4,7% dự toán. Số thu này theo tính toán giảm tới 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một khoản thu khác tỏ ra hụt hơi trong 9 tháng năm nay là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng thu từ lĩnh vực này được Bộ Tài chính báo cáo ở mức 194.700 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán. Tuy nhiên, sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng là 89.000 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu chỉ còn 105.700 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán. Số thu này giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nội địa qua 9 tháng đạt 579.600 tỷ đồng, bằng 73,8% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ này nếu so với năm ngoái vẫn "hụt hơi." Cùng kỳ năm 2015, khoản thu nội địa đã đạt 79,3% dự toán và tăng 18% so với một năm trước đó.

Tổng thu ngân sách qua đó đạt 718.300 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán. Cùng kỳ năm trước, tại thời điểm sau 9 tháng, tiến độ thu ngân sách đã đạt 74,9% dự toán.

Cũng theo báo cáo, chi ngân sách sau 9 tháng là 870.500 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bội chi qua đó ở mức 152.200 tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán cả năm./.

Xuân Dũng (Vietnam+)