Tong thu ngan sach nam 2015 cua Ha Noi dat tren 146.000 ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2016.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dựa trên những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, ban, ngành, quận, huyện cần năng động, sáng tạo, tập trung cao độ hơn nữa để hoàn thành công việc được giao.

Thành phố khuyến khích, ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thành phố tập trung cao độ để đổi mới các thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, ngày càng thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư và giảm thiệt hại về vật chất, thời gian đi lại cho nhân dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,5-9,0%. Thu nhập bình quân đầu người 85-87 triệu đồng.

Năm 2015, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kinh tế Thủ đô vẫn chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,24%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Các chỉ tiêu như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 146.000 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán năm.

Có được kết quả này thành phố đã tích cực cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư. Chú trọng công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn, diễn ra nhiều hoạt động nên khối lượng công việc của các cấp, ban, ngành, địa phương lớn hơn nhiều, đòi hỏi các đơn vị phải huy động và tập trung nguồn lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Thành phố cũng nhìn nhận khách quan những mặt còn hạn chế, yếu kém, trong đó lĩnh vực xuất khẩu mặc dù đã phục hồi nhưng chuyển biến chậm, ước cả năm không đạt kế hoạch. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng so với năm trước.

Tiến độ một số công trình trọng điểm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Thi công xây dựng ở một số dự án chưa đảm bảo an toàn lao động. Việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân được tặng cờ và bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua của thành phố./.
Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)