Tong von dau tu tai TP.HCM tang cao trong thang 1 hinh anh 1Sản xuất linh kiện xe ôtô. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 1/2014, đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn FDI trên địa bàn thành phố có chuyển biến tốt, tăng cao cả về quy mô vốn và số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, dự án FDI đăng ký cấp mới.

Lượng vốn đăng ký mới tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2013.

Từ đầu năm 2014 đến nay, thành phố đã có 4.095 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và bổ sung, điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký và bổ sung là 12.072 tỷ đồng. Cụ thể, có 1.415 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 7.111 tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 54% về vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2013. Có 2.680 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với vốn bổ sung 4.961 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/1, thành phố có 15 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn 19,9 triệu USD (tăng 51,5% về vốn so với cùng kỳ năm 2013).

Về nguồn vốn đầu tư ODA, hiện thành phố đang quản lý 3 dự án đã hoàn thành, đồng thời tiếp tục triển khai 24 dự án ODA với tổng vốn đầu tư là 125.957 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 104.011 tỷ đồng, vốn đối ứng là 21.946 tỷ đồng.

Một điểm sáng tích cực của kinh tế thành phố là số lượng doanh nghiệp giải thể đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu tháng 1/2014 đến nay, chỉ có 162 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (giảm khoảng 5% so với năm 2013), chỉ bằng 11,5% số doanh nghiệp thành lập mới./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)