Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

“Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ​9 tháng theo mức giá hiện hành ước đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ và bằng 33,1% GDP,” công bố Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, số vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước đạt 378.800 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư tại khu vực ngoài Nhà nước đạt khá cao, với giá trị 387.700 tỷ đồng, chiếm 38,5% và tăng 10,1%. Ngoài ra, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 240.400 tỷ đồng, chiếm 23,9% và tăng 12,6%.

Thống kê cho thấy, số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong chín tháng ước tính đạt 180.000 tỷ đồng, bằng 69,1% kế hoạch năm (trong đó vốn trung ương là 42.600 tỷ đồng, vốn địa phương quản lý là 137.400 tỷ đồng, tương ứng 68,1% và 69,4% kế hoạch năm).

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài (thời điểm 20/9) cả nước đã thu hút 1.820 dự án cấp phép mới, số vốn đăng ký đạt 11,16 tỷ USD, tăng 27,1% về số dự án và tăng 1,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, các dự án xin cấp phép mới là 851 lượt, vốn đầu tư điều chỉnh tăng 5,26 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký trong chín tháng đạt 16,43 tỷ USD và giảm 4,2% đồng thời vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện là 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015./.