Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong 11 tháng, cả đăng ký và góp vốn đạt 33,1 tỷ USD đồng thời tổng vốn thực hiện đạt 16 tỷ USD, tăng tương ứng 53,4% so và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, cả nước có 2.293 dự án cấp phép mới, vốn đăng ký đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,4% về số dự án và tăng 52% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 1.100 dự án đăng ký điều tăng chỉnh vốn, đạt 8 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần lên tới 4.535 lượt, giá trị góp vốn là 5,3 tỷ USD.


Theo cơ cấu ngành, lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất, tổng vốn đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 42,3% tổng vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,3 tỷ USD, chiếm 31,7% và các ngành còn lại đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 26%.

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 7.659 triệu USD, chiếm 38,7% tổng vốn đăng ký. Thứ hai là Hàn Quốc 3.789 triệu USD, chiếm 19,1%, Singapore là 3.248 triệu USD, chiếm 16,4%, Trung Quốc lùi về thứ tư với 1.352 triệu USD, chiếm 6,8%./.

Doanh nghiệp nội và doanh nghiệp FDI liên kết hạn chế (Nguồn: Vnews)