Chủ đề

Xây dựng Đảng

Toàn cảnh công tác xây dựng đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, phát hiện gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới hoặc góp ý để bổ sung, sửa đổi những quy định, mô hình cũ kém hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm lời giải cho công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên.