Theo ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ đang dự kiến sẽ mở rộng đối tượng được thi môn khác thay cho môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010.

Ông Nghĩa cho biết, từ trước tới nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có 2 môn thi bắt buộc là Toán và Văn. Ngoại ngữ không phải môn bắt buộc nhưng là môn thường xuyên được lựa chọn, nên cũng gần như môn bắt buộc.

Trong những năm học trước, về môn Ngoại ngữ, có ba đối tượng học sinh khác nhau: Học sinh học hệ ba năm (học ngoại ngữ từ lớp 10), hệ 7 năm (học ngoại ngữ từ lớp 6) và đối tượng học sinh không được học ngoại ngữ. Học sinh học ngoại ngữ hệ nào thì thi theo đề tương đương với hệ đó. Học sinh không học ngoại ngữ có thể kiến nghị môn thi thay thế.

Hiện hầu hết các trường đã triển khai cho học sinh học ngoại ngữ từ năm lớp 6. Vì thế, đến năm nay, đối tượng học sinh học ngoại ngữ hệ ba năm còn rất ít. Vì thế, thay vì ra đề thi riêng cho hệ này, Bộ đang dự kiến sẽ cho đối tượng học ngoại ngữ hệ ba năm có thể kiến nghị môn thi thay thế.

Bên cạnh đó, học sinh hệ bổ túc, học sinh miền núi, vùng khó khăn, không có điều kiện học ngoại ngữ cũng có thể kiến nghị môn thi thay thế.

Cách thức kiến nghị là học sinh đề xuất ý kiến với trường, trường báo cáo lên các phòng, sở giáo dục và đào tạo địa phương để các đơn vị này báo cáo lại với Bộ. Các môn được chọn thay thế sẽ được Bộ quy định rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp năm 2010 (dự kiến ban hành vào tháng 3/2010).

“Sự thay đổi này là xuất phát từ thực tế, trên cơ sở kiến nghị của các địa phương thông qua các hội nghị bàn về tuyển sinh, các cuộc họp giao ban vùng", ông Nghĩa nói.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010. Theo đó, đề thi vẫn được ra theo chương trình trung học phổ thông hiện hành và chủ yếu ở chương trình lớp 12. Tuy nhiên, cấu trúc đề có sự thay đổi so với năm 2009.

Cụ thể, đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề vẫn gồm 2 phần chung và riêng. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữ chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Phần riêng ra theo từng chương trình chuẩn và nâng cao. Nhưng thay vì bắt buộc học theo chương trình nào sẽ phải làm bài thi theo phần riêng của chương trình đó như năm 2009 thì năm nay, thí sinh sẽ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài. Nếu làm cả hai phần riêng thì hai phần đó đều không được chấm điểm.

Với các môn Ngoại ngữ, đề thi chỉ có 1 phần chung cho tất cả các thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng./.

Phạm Mai (Vietnam+)