Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 14/10. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra ngày 16/10, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết "trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng đô thị thông minh lấy chính quyền điện tử làm trung tâm."

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Trương Văn Lắm nhấn mạnh, Thành phố tiếp tục thực hiện xây dựng chính quyền điện tử các cấp; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng quản lý văn bản, điều hành và tác nghiệp; tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại chính quyền các cấp để hoàn thiện ứng dụng văn phòng điện tử. Lấy nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức là trung tâm để hoàn thiện các dịch vụ hành chính công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả và tiện lợi.

Thành phố cũng tập trung triển khai các ứng dụng phục vụ liên thông, kết nối và trao đổi thông tin giữa các cơ quản lý Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức để tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo ông Trương Văn Lắm, các lĩnh vực cần tập trung là giao dịch đất đai, nhà ở; đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

Để thực hiện hiệu quả trong xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác ứng dụng công nghệ trong quản lý Nhà nước, trong công tác cải cách hành chính, trong công cuộc xây dựng nền hành chính điện tử, chính quyền điện tử.

Ông Trương Văn Lắm cho biết thực tế tại Thành phố trong những năm qua, ở đơn vị nào người đứng đầu quan tâm đến công tác này thì đơn vị đó ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước, công tác cải cách hành chính rất hiệu quả. Chất lượng dịch vụ hành chính công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức luôn được cải thiện không ngừng. Mặt khác, Thành phố cần quan tâm nâng cao chất lượng, chính sách đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước.

Cùng với đó, chính quyền Thành phố cần phải cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công thiết yếu khác để người dân cảm thấy hài lòng khi sử dụng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế và giáo dục để xây dựng một đô thị hiện đại, đô thị thông minh; cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất những nội dung thông tin, giải pháp kỹ thuật khi thực hiện xây dựng các hệ thống thông tin chuyên ngành, nhằm khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu hiện có của Thành phố.

Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ ba, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về tình hình thảo luận nhân sự công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X ở Tổ; tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Kết quả, 69 người đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X; 35 người chính thức và ba người dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội cũng biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

Theo chương trình làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra phiên bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X; đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng chính thức ra mắt Đại hội./.