(Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 8/4, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP-IC) đã đưa vào sử dụng phòng Innovation Lab (thí nghiệm đổi mới sáng tạo), nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp tại các dự án ươm tạo doanh nghiệp trong SHTP-IC và sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Innovation Lab là một không gian mở dành để hỗ trợ cá nhân, tổ chức sáng tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm, kiểm thử và triển khai các giải pháp, phát triển sản phẩm.

Với việc trang bị những thiết bị kiểm thử của tập đoàn National Instruments và một số thiết bị di động viễn thông dành cho điện thoại thông minh chạy trên nền tảng Windows, IOS, Android... Innovation Lab sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc triển khai, nhân rộng phát triển các sản phẩm công nghệ trên nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ điện - điện tử - viễn thông.

Theo ông Dương Minh Tâm, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, đây là nơi bổ ích giúp doanh nghiệp trong việc phát triển sản phẩm, tiến hành kiểm thử - đo lường các sản phẩm vi mạch điện tử và hệ thống nhúng, các sản phẩm ứng dụng trên di động; đồng thời, giúp tăng sức cạnh tranh mang tính sáng tạo và đổi mới công nghệ của các cá nhân, tổ chức trong ứng dụng công nghệ và phát triển xã hội bền vững. Thông qua các thử nghiệm, các đơn vị sẽ tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển và hình thành doanh nghiệp mới.

Innovation Lab sẽ có các dịch vụ và chức năng chính gồm​ đào tạo, hỗ trợ sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp phát triển sản phẩm, các ứng dụng di động và các kỹ năng liên quan; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học; tra cứu, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về công nghệ…/.