TP Hồ Chí Minh: Các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 2024. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua năm 2024. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

"Động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, linh hoạt, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 5/4, tại Thành phố.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, năm 2023, các phong trào thi đua của Thành phố phát triển ngày càng bền vững, mạnh mẽ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động sinh động. Nội dung thi đua phong phú, hình thức và phương thức tổ chức chủ động, sáng tạo, đổi mới, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hữu ích, gắn với nhiệm vụ của cá nhân, của ngành, của từng đơn vị và góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình; luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua với nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân và và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong năm 2024 cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện chủ đề hàng năm của Thành phố và theo chuyên đề trên các lĩnh vực; thi đua thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành 51 Đề án trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gắn với việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt, thi đua trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh…

ttxvn_khen thuong.jpg
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024. Trong đó, thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 20230, tầm nhìn 2045; triển khai hiệu quả Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện rõ sáng tạo trong thực hiện.

Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất. Đồng thời có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của Thành phố và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo Thành phố.

Trong năm 2023, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng như do Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã được triển khai sâu rộng trong toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng người dân trên địa bàn Thành phố. Trong đó, phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” đã góp phần giúp Thành phố đạt mức GRDP năm 2023 tăng 5,81% so với cùng kỳ; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố là đơn vị duy nhất cả nước được Hội đồng Giải thưởng ASOCIO trao giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc nhất năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc…

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; Cờ thi đua của Thành phố cho 6 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc Thành phố; tặng Bằng khen cho 129 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục