TPBank duoc bo sung hoat dong cho vay ra nuoc ngoai hinh anh 1Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2253/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ sung nội dung “Thực hiện hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế sau đây: Cho vay ra nước ngoài” vào Giấy phép thành lập và hoạt động mà Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho TPBank.

Ngân hàng Tiên Phong có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng đối với nội dung được bổ sung trên.

Với việc được bổ sung thêm hoạt động cho vay ra nước ngoài, TPBank sẽ tiếp tục tăng lợi nhuận trong những năm tới.

Sáu tháng đầu năm lợi nhuận của ngân hàng này là 342 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà Đại hội đồng cổ đông 2015 đã đề ra. Tổng tài sản của TPBank có tăng trưởng nhẹ, đạt mức gần 52.000 tỷ đồng, trong khi đó các hoạt động cốt lõi đều có tăng trưởng tốt, với huy động vốn thị trường 1 và dư nợ cho vay tổ chức và cá nhân đều có tỷ lệ tăng trên 10% so với năm trước.

Đặc biệt, kết quả này đánh dấu mốc quan trọng cho việc hoàn tất quá trình tái cơ cấu của TPBank với việc chỉ trong 3 năm, TPBank đã hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo ra hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận, bù đắp được toàn bộ số lỗ lũy kế trong quá khứ và đã có lợi nhuận thực dương, sớm hơn 1 năm so với dự kiến./.
Thu Hương (Vietnam+)