Ngày 20/8, Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp với 77 cơ sở kinh doanh trứng gia cầm trên địa bàn Thành phố để thông báo về Thông tư 34 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông tư này quy định về điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Theo Thông tư này, từ ngày 3/9/2012, các cơ sở kinh doanh trứng gia cầm phải có địa điểm riêng biệt với khu dân cư, có thiết bị xử lý trứng, bảo quản trứng ở nhiệt độ lạnh thích hợp, thiết bị vệ sinh, xử lý chất thải

Trước quy định mới này, ông Phan Xuân Thảo, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu áp dụng theo các điều kiện trên thì Thành phố chỉ có 5 cơ sở có thể đáp ứng yêu cầu; trong đó, chỉ có 3 cơ sở là đạt 100% những tiêu chuẩn này.

72 cơ sở kinh doanh trứng gia cầm khác trên địa bàn, chiếm khoảng 93% sẽ buộc phải đóng cửa, hoặc chuyển sang mô hình kinh doanh khác./.

Liên Phương (TTXVN)