Các đại biểu biểu quyết danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Ảnh : Thế Anh/TTXVN)

Chiều 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc cũng như ý kiến phản ánh của cử tri, các cơ quan chức năng, tại hội nghị, 100% các đại biểu tham dự đã thống nhất không đưa vào danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với 30 người có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dưới 50% và 8 người có vụ việc và ý kiến cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Hội nghị cũng thống nhất lập danh sách gồm 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, có 2 người tự ứng cử là ông Lâm Thiếu Quân, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Giáo viên trường Phổ thông trung học Tân Túc, Bình Chánh nằm trong danh sách trên.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, danh sách này đảm bảo được các cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: người ngoài Đảng có 5 người (chiếm 13,9%), nữ: 15 người (41,7%); dân tộc: 3 người (8,3%); tôn giáo: 2 người (5,6%); trẻ (dưới 40 tuổi): 6 người (16,7%).

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình lập danh sách không phân biệt đối xử giữa người được đơn vị giới thiệu và người tự ứng cử, phía lãnh đạo thành phố cũng mong muốn nhiều người tự ứng cử được vào danh sách đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả tín nhiệm ở cơ sở và quy định của pháp luật thì chỉ còn 2 người tự ứng cử nằm trong danh sách này.

Trước đó, tổng số người được lập danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 là 90 người, trong đó có 42 người được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu và 48 người tự ứng cử.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, có 8 người tự ứng cử đã gửi đơn xin rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khó XIV. Như vậy, số người còn lại được tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là 82 người, trong đó có 40 người tự ứng cử.

Theo phân bổ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 30 người, trong đó đại biểu Trung ương phân bổ là 14 người, nguồn đại biểu từ thành phố là 16 người./.