Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 14/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố để tiến hành hiệp thương lần 2.

Theo Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố, số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là 90, trong đó 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 50 người tự ứng cử.

Số hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố là 203 người, trong đó 175 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 28 hồ sơ của người tự ứng cử.

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được thành phố tổ chức vào chiều 17/3. Sau khi có kết quả hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ triển khai lấy ý kiến của cử tri nơi đại biểu cư trú. Đối với những người tự ứng cử, sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và lấy ý kiến nơi làm việc của những người tự ứng cử.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 30 người, trong đó đại biểu Trung ương phân bổ là 14 người, nguồn đại biểu từ thành phố là 16 người. So với nhiệm kỳ trước, số đại biểu Quốc hội do Trung ương phân bổ tăng bốn người./.