TP.HCM dam bao quyen cua nguoi bi COVID-19 khi kham, chua y te tu nhan hinh anh 1Điều dưỡng Bệnh viện FV chăm sóc người bệnh nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng để điều trị COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian chờ văn bản của các cơ quan cấp trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tạm hướng dẫn về chi phí phòng, chống dịch đối với các cơ sở y tế tư nhân.

Cụ thể, về chế độ phụ cấp chống dịch, nhân viên của các cơ sở y tế tư nhân được phân công tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng các chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8/12/2021 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trừ nhân viên của các công ty cung ứng dịch vụ).

Về chi phí khám, chữa bệnh đối với bệnh COVID-19, ngân sách Nhà nước chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh do COVID-19 bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc (trừ thuốc Remdesivir 100mg, Molnupiravir 400mg đã được Sở Y tế cấp), máu, dịch truyền... theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Thông tư 32/2012/TT BTC ngày 29/2/2021 của Bộ Tài chính và công văn 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế); bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh.

[TP.HCM đề xuất 3 cơ chế thu phí cho bệnh viện tư điều trị COVID-19]

Đối với bệnh khác, người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có), người bệnh phải tự chi trả theo quy định. Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành (Nghị quyết 16/2021/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ).

Ngoài ra, về chi phí liên quan đến điều trị COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tạm thanh toán cho cơ sở y tế tư nhân các chi phí như chi phí cách ly y tế, bao gồm tiền ăn 80.000 đồng/người bệnh/ngày, chi phí sinh hoạt 40.000 đồng/người bệnh/ngày; chi phí mai táng (nếu có) trong trường hợp người bệnh điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân tử vong, ngân sách Nhà nước chi trả các chi phí mai táng tương tự như các bệnh viện công lập hiện nay, là theo chi phí thực tế phát sinh nhưng không quá 17 triệu đồng/ca.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân tổ chức khám chữa bệnh cho người mắc COVID-19 theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần đảm bảo quyền lợi của người mắc COVID-19 khi khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Cụ thể, không từ chối hoặc yêu cầu người mắc COVID-19 ký cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí (như: yêu cầu người bệnh không sử dụng ngân sách Nhà nước, thẻ bảo hiểm y tế...); không được thu thêm chi phí điều trị COVID-19 của người bệnh. Các chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách Nhà nước (tiền phòng và tiền ăn theo yêu cầu, các dịch vụ tiện ích tăng thêm khác theo yêu cầu của người bệnh...) được thu tiền người bệnh theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện và người bệnh, nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở y tế tư nhân công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, vật tư y tế, giá của các dịch vụ tiện ích theo yêu cầu; thông báo cho người mắc COVID-19 các khoản được ngân sách Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và phần chi phí người bệnh phải đóng. Đối với các nội dung thuộc phạm vi chi trả của ngân sách Nhà nước của công văn này, các cơ sở tế tư nhân lập dự toán gửi về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để được tạm ứng kinh phí./.

Thu Hương (TTXVN/Vietnam+)