​TP.HCM day manh hop tac quoc te, nang cao chat luong giao duc hinh anh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Đại học RMIT Australia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, cùng xây dựng Kế hoạch hành động tầm nhìn 20 năm tới.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định như vậy tại buổi tiếp tiến sỹ Martin Bean - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học RMIT Australia, chiều 21/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Hoan chúc mừng sự trưởng thành của Trường Đại học RMIT Việt Nam sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam; đem lại chất lượng giáo dục đại học quốc tế cho sinh viên Việt Nam học tập trong nước và trở thành một trung tâm đào tạo đại học uy tín, nhận được sự tin cậy của sinh viên, phụ huynh.

Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đề nghị mở rộng chi nhánh Đại học RMIT Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe những đề xuất của nhà trường; đồng thời cam kết quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để trường tiếp tục phát triển, có những đóng góp cho giáo dục của thành phố trong tương lai.

Chia sẻ mối quan tâm đến định hướng phát triển giáo dục của Đại học RMIT Australia tại Việt Nam, ông Võ Văn Hoan cho rằng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, Đại học RMIT Australia cần nghiên cứu đưa nội dung về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo vào từng ngành, từng lĩnh vực trong chương trình giáo dục, góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng có đủ khả năng sáng tạo, tạo ra được những công cụ sáng tạo, phục vụ yêu cầu của thị trường lao động trong tình hình mới.

[Bộ Giáo dục nói gì về dự định bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?]

Ghi nhận và cảm ơn ý kiến của tiến sỹ Martin Bean về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại học RMIT Australia để nghiên cứu, xây dựng một chương trình hợp tác chung trong 20 năm tới, trong đó thể hiện rõ tầm nhìn, kế hoạch hợp tác, lộ trình, phương thức thực hiện các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tại buổi tiếp, tiến sỹ Martin Bean cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chi nhánh của Đại học RMIT tại thành phố hoạt động trong 20 năm qua, đạt được những thành quả ban đầu rất tích cực.

Ban lãnh đạo Đại học RMIT Australia mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu chung về nguồn nhân lực cao của thành phố, các địa phương phía Nam và cả Việt Nam nói chung.

Tiến sỹ Martin Bean nhấn mạnh nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục đại học là một vấn đề mang tính quốc tế và chắc chắn sẽ là một chủ đề được các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) quan tâm trong chương trình các hội nghị do Việt Nam tổ chức vào năm tới, khi làm Chủ tịch ASEAN.

Đại học RMIT Australia sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề liên quan đến công tác quản lý giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn chung, đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại học RMIT Australia sẵn sàng mời những chuyên gia hàng đầu thế giới tham dự hội thảo, chia sẻ những kinh nghiệm dụng trí tuệ nhân tạo cho công tác nghiên cứu, phân tích dữ liệu...

Đánh giá cao tầm nhìn về công tác giáo dục đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sỹ Martin Bean khẳng định sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam đạt được một số thành quả nhất định, Đại học RMIT Australia mong muốn có những đóng góp cụ thể, thiết thực với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học RMIT Australia sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, sở, ngành chức năng của Thành phố để nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động 20 năm tới, triển khai thành các hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)