Quang cảnh một cuộc hội nghị hiệp thương giới thiệu danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Sáng 17/4, Ủy ban M​ặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất không đưa vào danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với 12 người có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dưới 50% và 6 người có vụ việc và ý kiến cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Đồng thời, hội nghị thống nhất lập danh sách gồm 175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; trong đó có 4 người tự ứng cử.

Theo Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trên đảm bảo được các cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Cụ thể đại biểu nữ có 75 người (chiếm 42,9%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) có 32 người (với 18,3%); người ngoài Đảng 23 người (13,2%); tôn giáo 11 người (6,28%); dân tộc 9 người (5,1%) và tự ứng cử: 4 người (2,3%).

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc lập danh sách được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc và vụ việc, ý kiến phản ánh của các cơ quan chức năng, cử tri.

Sau hội nghị Hiệp thương lần hai, Ban thường trực Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc các phường, xã, thị trấn đã phối hợp với các ​Ủy ban Nhân dân địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc lấy ý kiến cử tri được triển khai thực hiện ở tổ dân phố và tổ nhân dân, nhằm đảm bảo tính dân chủ và công khai cũng như số lượng cử tri ở mỗi tổ dân phố, tổ nhân dân theo Luật định.

Trước đó, tổng số người được lập danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử tại hội nghị Hiệp thương lần thứ hai là 203 người; trong đó có 178 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 25 người tự ứng cử.

Tuy nhiên, sau đó có 10 người gửi đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Sau khi xem xét kết quả tín nhiệm của cử tri nơi làm việc, nơi cư trú của người ứng cử, có 12/193 người có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% và 6/193 trường hợp có vụ việc được các cơ quan chức năng cung cấp, cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Như vậy, tính đến ngày 17/4, Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 hội nghị Hiệp thương để lựa chọn danh sách gồm 36 người giới thiệu ứng cử ​Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 175 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến, chiều 19/4, Ban Thường trực Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ bàn giao hồ sơ danh sách những người đủ tiêu chuẩn này cho Ủy ban Bầu cử thành phố./.