Ngày 2/11, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố đã hoàn thành Giai đoạn 1 dự án “Quy định điện tử E-regulations” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án này được triển khai và hoàn thiện giai đoạn 1 trong năm 2007 tại Hà Nội, sau đó được nhân rộng thí điểm tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, E-regulations thuộc dự án “Tạo thuận lợi cho đầu tư” do Cục Đầu tư nước ngoài, Diễn đàn phát triển Thương mại Liên hợp quốc (UNCTAD) thực hiện với sự tài trợ tài chính của Chính phủ Luxembourg.

Hệ thống E-Regulations là một công cụ của chính phủ điện tử nhằm minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giúp chính phủ các nước công khai các quy trình thủ tục đầu tư một cách chi tiết và chuẩn mực.

Tại châu Á, Việt Nam là nước duy nhất triển khai dự án, trong đó Hà Nội là thành phố đầu tiên công khai hóa thủ tục đầu tư trên website Vietnam.e-regulations.org, bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Tại đây nhà đầu tư được cung cấp đầy đủ và chi tiết các bước để tiến hành các thủ tục đầu tư như thành lập doanh nghiệp, thuê đất, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trên địa bàn qua mạng trực tuyến

Tại Việt Nam, việc triển khai dự án nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết trong việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan công quyền, thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư.

Trong năm 2010, mục tiêu đề ra của dự án là công khai lên mạng Internet các hoạt động công của các cơ quan công quyền Việt Nam.

Ngoài Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến dự án sẽ được thí điểm ở một số tỉnh khác, hướng tới thực hiện chính phủ điện tử tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

Cũng theo ông Nguyễn Nội, dự án “Quy định điện tử E-regulations” trải qua ba giai đoạn, giai đoạn 1 nhằm tập hợp tất các các dữ kiệu liên quan đến luật lệ, thủ tục đầu tư và giới thiệu lên mạng Internet. Giai đoạn 2 là giai đoạn phân tích, so sánh những bất cập giữa thủ tục, luật lệ đầu tư của các nước, từ đó có những kiến nghị sửa đổi; giai đoạn 3 sẽ đưa các chính sách đã hoàn thiện ra hội quản lý đầu tư thông qua chính phủ điện tử./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)